SktchUp Pro

Predstavljamo Vam novu verziju popularne platforme za 3D modelovanje namenjenu arhitektama, inženjerima, dizajnerima, kao i članovima globalne kreativne zajednice: SketchUp Pro 2017.

SketchUp2017 2 1024x456

Brži grafički prikaz, bolji rendering

 • Poboljšan i ubrzan postupak procesiranja grafičkog prikaza.
 • Podrška za ekrane sa visokim DPI-om.
 • Visoko kvalitetan i brz transparentni prikaz 3D modela.

Jednostavniji rad s programom

 • Prilagođavanje boja osi, kao i linija preseka
 • Zaključavanje osa prilikom unosa pravougaonika pomoću kurzorskih tastera.
 • Offset 2.0 – sad bez preklapanja.
 • Upravno presecanje na ravni
 • Iz grupe u komponentu - kod pretvaranja grupe objekata u komponetu, mogu se definisati svi atributi, kao kod kreiranja komponenti od nule.
 • Bolja organizacija datoteka koje se odnose na projekat.

SketchUp proširenja i programiranje

 • Extension Manager: Novi alat za SketchUp dodatke - Extension Manager omogućava jednostavan pregled svih instaliranih
 • Novi Ruby API 2.2.
 • Chromium web dijalozi: SketchUp se doloazi sa web pretraživačem baziranim na Chromium platfomi.

Novo u LayOutu

 • Jednostavan unos tabela.
 • Mogućnost iuvoza CSV i XSLX datoteka u tabele u LayOut-u.
 • Asocijativno kotiranje i oznake: promene u 3D modelu utiču na izmenu kota u LayOut-u.
 • Fleksibilno kotiranje: Sada je moguće pomerati kote, bez bojazni da će se odvojiti od objekta koji je kotiran
 • Novi pametni Offset - izbegava pojavu preklapanja
 • Selection Modifier - alat koji sprečava da se pomeri pojedinačan objekat pri pokušaju selektovanja većeg područja.

 Unapređen izvoz

 • Poboljšan je izvoz u DWG/DXF.
 • Izvoz u jedan DWG. Prilikom izvoza u DWG, moguće je sve stranice izvesti kao jedan DWG fajll sa definisanim layoutima.
 • Standardni DWG entiteti. LayOut entiti kao što su kote, tekst, tabele, kružnice, lukovi, stilovi kotiranja, oznake i clipping maske će biti izvezeni u odgovarajuće AutoCAD entitete.
 • Pametno skaliranje kod LayOut izvoza.
 • Color by Layer opcija za CAD izvoz.