Lumion

 lumion7_web_header3.jpg

Lumion je profesionalan alat namenjen vizuelizaciji objekata i omogućava jednostavno i veoma brzo kreiranje impresivnih i veoma kvalitetnih animacija.

Lumion se koristi u preko 60 zemalja širom sveta, a njega koriste arhitekte, dizajneri, inženjeri, BIM modelari i univerziteti.

Lumion je postao vodeći proizvod u svojoj branši jer je redefinisao proces 3D vizuelizacije i postao je neophodan alat za mnoge profesionalce