Vaše narudžbine možete poslati poštom, e-mailom ili faksom ili možete naručiti preko narudžbenice.
Molimo Vas da pre naručivanja proverite cene.

Sve cene su izražene u dinarima, evrima ili dolarima bez uračunatog PDV-a. 
Konverzija u cena izraženih u stranim valutama u dinare se vrši prema prodajnom kursu Vojvođanske banke A.D.! 
PDV za sve programe iznosi 20%!

 

 

 

Zadržavamo pravo izmena cena i podataka datih na web stranici, kao i mogućnost pojave štamparskih grešaka. Pre svake narudžbine proverite cene telefonom!

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.