"Sve fine arhitektonske vrednosti su i ljudske vrednosti ili u protivnom nisu vredne."

Frank Lloyd Wright

progeCAD 2019 Professional

Objavljena je nova verzija najbolje AutoCAD alternative - progeCAD 2019 Profesional.

Nova verzija donosi sledeće izmene i mogućnosti:

 

Performanse

 • Unapređeno je vreme pokretanja
 • Unapređene su performanse pri radu sa XREF-ovima.
 • Unapređeno je privlačenje prilikom rada sa podlogama.
 • Unapređene su performanse prilikom rada sa velikim crtežima u prostoru modela prilikom selektovanja zone štampe.
 • Dodata je nova mašina za 3D PDF konverziju.
   

Probajte progeCAD 2019 Professional

 

Kupite progeCAD 2019 Professional


progesoft sajt Posetite zvaničan progeCAD Srbija sajt


Korisnički interfejs

 • Dodata je optimizacija za 4K ekrane.
 • Redizajnirani su meniji
 • Omogućeno je uređivanje i uvoz/izvoz menija, traka alatki, prečica i alijasa iz .cui datoteka. Uvoz/izvoz alijasa iz/u .pgp datoteke.
 • Edit and Import/Export of Menu, Toolbars, Ribbons, Application Buttons, keyboard shortcuts and aliases from .cui files. Import/Export of aliases from .pgp files.
  https://www.youtube.com/watch?v=cfBUOxUFEH0
 • Optimizovan je pikaz komandi i menija u Ribbon trakama
 • Unapređen je dijalog za uvoz blokova sa pregledom.
 • Moguće je definisati različite načine prikaza končanice u 2D i 3D prostoru.
 • Viewport kontrole omogućavaju intuitivniji način prilagođavanja pogleda i stilova prikaza.
 • Novi CUI Editor omogućava lakše prilagođavanje korisničkog interfejsa.
 • AUTOSEZ je novi alat za automatizovano kreiranje profila površine (Topographic Sections - AutoCAD® Civil 3D mogućnost)
 • SLOPE je alat za jednostavno kreiranje nagiba terena (Topographic Sections - AutoCAD® Civil 3D mogućnost).
 • Brza triangulacija razbacanih oblaka tačaka. Kreiranje TIN površina od tačaka iz oblaka tačaka. AUTOSEZ komanda može biti primenjena na ove površine.
 • Numerisanje markera uz uz automatizaciju prikaza brojeva ili slova.
 • Ukupna dužina ili površina - prikaz ukupne dužine odabranih objekata u okviru palete osobina.
 • AIDIMFLIPARROW komanda okreće pravac strelice kota.
 • Prilagođavanje margina pri štampi (nulta margina)
 • Moguće je definisati kolornu šemu za uvezen oblak tačaka.
 • ESNAP podrška za oblak tačaka.
 • Sortiranje izvezenih podataka iz atributa.
 • Podrška za BetterWMF Integration ( https://www.furix.com/betterwmf), koja rešava problem prilikom kopiranja crteža u programe poput Microsoft Word-a.
 • Nova SENDTOSKYPE komanda omogućava slanje DWG crteža koji sadrži samo odabrane objekte preko Skype-a.
 • Napredni Copy&Paste omogućava kopiranje i lepljenje odabranih CAD objekata u aplikacije poput Explorer-a ili programa za čet (Telegram i sl.).

Uvoz/izvoz formata

Moguć je uvoz sledećih formata:

 • STEP and IGES
 • Maya .RGT
 • Wavefront .OBJ
 • 3D Studio file .3DS
 • LightWave .LWO
 • IFC (Underlays)
 • Kačenje IFC podloga.
 • IFCPANE komanda omoguća otvaranje Objects categories panela u cilju kotrole vidljivosti. Jednom kada je IFC podloga uvežena, prilikom crtanja je moguće privlačenje na njene objekte ili je moguće njeno razbijanje na standardne CAD objekte.
 • Google Earthfile .KMZ
 • Unapređen ESRI Shape (.shp) import. Base Elevation (inicijalna Z vrednost) može biti predefinisana.
 • Pointcloud .LAS (kao CAD tačke)
 • Pointcloud .XYZ (kao CAD tačke)
 • Stereo Lithography datoteka .STL
 • Virtual Reality Modeling Languagefile .VRML

Moguć je izvoz u sledeće formate:

 • STEP and IGES
 • Wavefront .OBJ
 • Maya .MA
 • LightWave .LWO

Express tools

Dodati su novi Express alati:

 • GETSEL selektuje objekte na osnovu sloja ili tipa objekta.
 • BSCALE skaliraja reference blokova relativno u odnosu na tačku unosa.
 • GATTE zamenjuje sve vrednosti sa istim tag imenom atributa u svim odabranim blokovima.
 • QLATTACH pridružuje pokazivačku liniju odabranom mtext, tolerance objektu ili bloku.
 • DIMDISASSOCIATE uklanja asocijativnost odabranih kota.
 • PREFIXSUFFIX dodaje prefiks ili sufix odabranom tekstu.

Razna unapređenja

 • Prilikom odabira oblasti štampe se prikazuje prethodna oblast štampe.
 • Unapređen je interfejs za upravljanje spoljnim referencama (DWG, DGN, DWF, PDF, PointClouds, Images).
 • Uređivanje teksta podržava definisanje razmaka redova, liste i poravnanje paragrafa.
 • Dodata je nova Filter komanta sa dijalogom (‘_FILTER).
 • Omogućeno je pretraživanje datoteka u okviru Open komande.
 • PUBLISH komsanda ima redizajniran dijalog. Sada je moguće publikovati crteže koristeći PDF štampač.
 • HATCHTOBACK komanda pomera šrafure u pozadinu.
 • Quick Access traka alatki poseduje više opcija.
 • Unapređen je AutoComplete.
 • Nove ili ažurirane komande : BLIPSIZE, IFCOSNAP, MLEADERSCALE, SELECTSIMILARMODE, SNAPSIZE, UOSNAP DTEXTED, GFANG, GFCLR1, GFCLR2, GFCLRLUM, GFCLRSTATE, GFNAME, GFSHIFT, MDISTYLE, MTEXTED, TEXTED, TEXTEDITMODE, XCLIPFRAME.

Aktuelni projekti

puzzle_people_working_together_800_clr_6984-300x150.png

Trenutno su aktuelni sledeći projekti:

Stambeno-poslovni objekat "Villa Marina I", Zlatibor, septembar 2018.

Stambeni objekat "Omeragić", Irig, avgust 2018.

Fabrika betona "MV Partner Concrete", Ruma, avgust 2018.

Enterijer "Bäckerei", Grac, februar 2018.

Stambeni objekat "Katić", Ruma, januar 2018.

Vikend objekat "Čelić", Grgurevci, decembar 2017.

Energetski pasoš "Solarna dolina - faza 1" Petrovaradin, avgust 2017.

Energetski pasoš "LIDL", faza 2 Nova Pazova, avgust 2017.

Stambeno poslovni objekat "Nović", Ruma, april 2017.

Proizvodni pogon "Frigo Žika", Ruma, april 2017.

Energetski pasoš "Sud", Stara Pazova, april 2017

.Energetski pasoš "LIDL" Nova Pazova, mart 2017.

Stambeno poslovni objekat "Panta", Ruma, april 2017.

Elaborat energetske sanacije DZ "Dr Dragan Funduk", Pecinci, decembar 2016.

Elaborati energetske efikasnosti Eko selo "Široke Ledine", Mala Remeta, septembar 2016.

Prijava za vesti