"Sve fine arhitektonske vrednosti su i ljudske vrednosti ili u protivnom nisu vredne."

Frank Lloyd Wright

progeCAD 2018 Professional

Objavljena je nova verzija najbolje AutoCAD alternative - progeCAD 2018 Profesional.

Nova verzija donosi sledeće izmene i mogućnosti:

 • Novi rendering modul baziran na Artisan Renderer-u
  omogućava kreiranje fotorealističnih rendera, korišćenjem velikog broja ugrađenih materijala i svetala, uz mogućnost kreiranja korisničkih materijala i svetala.
 • Ipravljanje perspektive
  Novi dodatak za rad sa slikama omogućava ispravljanje perspektive.
 • ESRI-SHAPE uvoz
  nova komanda za uvoz SHAPE (ESRI) datoteka sa geometrijom i atributima u CAD crteže.
 • SUPERHATCH komanda
  kreiranje šrafura baziranih na slikama, blokovim, spoljnim referencama i wipeoutima.
 • Uređivanje teksta in-situ
  Novi editor teksa omogućava uređivanje teksta na licu mesta.
 • Štampa u PDF-u sa slojevima
  Novi PDF štampač omogućava štampanje crteža sa kompletno očuvanom strukturom slojeva.
 • Unapređen PDF Export
  Izvoz crteža u 2D PDF sadrži nove modove kompresije slika, odsecanje slika i gradijentne šrafure.
 • Unapređen Point Cloud uvoz
  Unapređen je uvoz podataka u .pcg, .isd, .xyz, .ply, .las, .laz formatu
 • Novi Array dijalog
 • Providnost XREF-ova i zaključanih slojeva
  Dodata je kontola providnosti za Xref objekte i za objekte na zaključanim slojevima
 • Kontrola providnosti sa RefEdit komandom
  Dodata je podrška za XFADECTL promenljivu, koja definiše procenat providnosti referenci koje se uređuju.
 • Novi interfejs za RefEdit komandu
 • Odabir podopcija komande iz comandne linije
  Od sada je moguće odabirati podopcije direktno u komandnoj liniji.
 • Maksimizacija Viewport-a
  Komanda omogućava maksimizaciju i minimizaciju Viewport-a. Na ovaj način se lako može prebaciti iz prostora štampe u prostor modela i obrnuto, bez gubitka podešavanja razmere i pozicije objekata.
 • Podrazumevani slojevi
  Dodata je mogućnost definisanja podrazumevanih slojeva za kote i šrafure.
 • Providnost šrafure
  Moguće je definisati stepen providnosti šrrafura.
 • TEXTFRONT komanda
  Ova komanda omogućava prebacivanje svog teksta na crtežima u prvi plan.
 • Unapređena je kompatibilnost sa Microstation datotekama
 • Privlaćenje objekata na podlogama
  Privalčenje objekata funkcioniše i u radu sa podlogama u PDF, DWF i DGN formatu.
 • Unapređen je rad sa podlogama
  Za .pdf, .dwg i .dgn podloge se mogu definisati načini prikaza (monohromatski, providnost, podešavanja boje podloge…)
 • Zaključavanje pozicija plutajućih i usidrenih traka alatki
 • Kontekstualne trake za tekst, slike i Refedit objekte
 • Upravljanje radnim prostorom
 • Komanda ISOLATEOBJECT i UNISOLATEOBJECT – HIDEOBJECT
  ISOLATEOBJECT komanda privremeno sakriva sve objekte osim selektovanih. HIDEOBJECT sakriva selektovane objekte, a UNISOLATEOBJECT poništava prethodne dve komade.
 • Mogućnost postavljanja podrazumevanog šablona koji se učitava preko QNEW komande
 • CHANGEBLOCK komanda
  Nova komanda za uređivanje pojedinačnog bloka.
 • Dodavanje Slope tipa linije za topografske crteža
 • Unapređena LOFT komanda
 • RENAME komanda
  Nova RENAME koomanda sa naprednim interfejsom
 • Unapređena ETRANSMIT komanda
 • DIMBREAK komanda
  Prekida i oporavlja kote kada se preklapaju sa drugim objektima.

Aktuelni projekti

puzzle_people_working_together_800_clr_6984-300x150.png

Trenutno su aktuelni sledeći projekti:

Enterijer "Bäckerei", Grac, februar 2018.

Stambeni objekat "Katić", Ruma, januar 2018.

Vikend objekat "Čelić", Grgurevci, decembar 2017.

Energetski pasoš "Solarna dolina - faza 1" Petrovaradin, avgust 2017.

Energetski pasoš "LIDL", faza 2 Nova Pazova, avgust 2017.

Stambeno poslovni objekat "Nović", Ruma, april 2017.

Proizvodni pogon "Frigo Žika", Ruma, april 2017.

Energetski pasoš "Sud", Stara Pazova, april 2017.

Energetski pasoš "LIDL" Nova Pazova, mart 2017.

Stambeno poslovni objekat "Panta", Ruma, april 2017.

Elaborat energetske sanacije DZ "Dr Dragan Funduk", Pecinci, decembar 2016.

Elaborati energetske efikasnosti Eko selo "Široke Ledine", Mala Remeta, septembar 2016.

Prijava za vesti